Vraag 47: Binnen welke termijn moet de ondernemingsraad advies uitbrengen?

In de wet is geen termijn opgenomen voor de ondernemingsraad waarbinnen hij advies moet uitbrengen.

Wetsgeschiedenis
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de ondernemingsraad binnen een redelijke termijn moet adviseren zonder dat dit nader geconcretiseerd is. Hierbij is bijvoorbeeld van belang het tijdstip waarop de ondernemingsraad de informatie van de bestuurder heeft ontvangen op zijn (aanvullende) vragen over de adviesaanvraag, de vraag of er een externe druk is voor de ondernemer om op een bepaald moment een besluit te nemen bijvoorbeeld in een biedings- of aanbestedingsprocedure.

Afspraak gemaakt voor een adviestermijn?
Uit de rechtspraak blijkt dat wanneer bestuurder en ondernemingsraad vooraf afspraken maken over een adviestermijn de ondernemer daar ook van uit mag gaan en de ondernemingsraad daar in beginsel aan kan houden, mits de ondernemingsraad tijdig is voorzien van alle informatie die hij nodig heeft om advies uit te brengen. Laat de ondernemingsraad desondanks na binnen de afgesproken termijn advies uit te brengen (en doet hij ook geen gemotiveerd verzoek de termijn met een duidelijke termijn te verlengen), dan kan de ondernemer het voorgenomen besluit nemen zonder advies. Als de ondernemingsraad vervolgens beroep instelt zal de Ondernemingskamer hem niet-ontvankelijk verklaren, tenzij de ondernemingsraad kan aantonen dat de ondernemer ondanks concrete verzoeken daartoe onvoldoende informatie heeft verschaft en/of niet is ingegaan op door de ondernemingsraad aangedragen alternatieven.

Geen advies binnen afgesproken termijn?
Indien bestuurder en ondernemingsraad een termijn voor advies zijn overeengekomen en de ondernemingsraad desondanks geen advies uitbrengt binnen de overeengekomen termijn kan de ondernemer het besluit in ieder geval nemen nadat de overeengekomen termijnen is verstreken zonder dat er nog (nadere) vragen zijn gesteld die nog niet zijn beantwoord. In plaats daarvan zou de bestuurder er ook voor kunnen kiezen om aan de ondernemingsraad kenbaar te maken dat de ondernemingsaard nog een laatste termijn voor gegund advies uit te brengen en daarbij aan te kondigen dat bij gebreke van de tijdige ontvangst van een advies zal worden overgegaan tot het nemen van het voorgenomen besluit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s