Medezeggenschap is niet makkelijk

Door middel van medezeggenschap kan invloed worden uitgeoefend op arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en de organisatie door werknemers.

Hoe dat moet, welke rechten en plichten er zijn en hoe en wanneer deze rechten kunnen worden uitgeoefend is niet altijd even duidelijk. Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en frustratie. Daarom is duidelijkheid over de rol, taken en bevoegdheden een basisvoorwaarde voor medezeggenschap. En in het grootste belang van zowel werkgever als werknemers.

Daarom probeert 50vragenovermedezeggenschap duidelijkheid te verschaffen: voor werknemers, de ondernemingsraad en de onderneming in zijn geheel!

De vragen zijn divers, de antwoorden zijn kort maar krachtig.

Heeft u ook een vraag? Gebruik het contactformulier!

Samen voor duidelijkheid.