Medezeggenschap is niet makkelijk

  1. Zorg voor betrokkenheid van de medewerkers;
  2. Praat en overleg;
  3. Zorg voor een passende structuur;
  4. Gelijkwaardigheid tussen bestuurder en OR is belangrijk;
  5. Ontwikkel een gemeenschappelijke visie;
  6. Creëer draagvlak: betrek de OR tijdig bij besluitvorming;
  7. Zorg voor kennis en kunde bij bestuurder en OR;
  8. Wees transparant;
  9. Zorg voor en gemeenschappelijke visie;
  10. Neem iedereen serieus.